Digitálna učebnica Fyziky pre učiteľov

Kód: FDP37
2 hodnotenia
€582 €485 bez DPH

Detailné informácie

Podrobný popis

Licencia multimediálnej učebnice v digitálnej forme pre základné školy. Obsah je spracovaný formou prezentácií (kreslených obrázkov, animácií, fotografií a testov) a obsahuje kompletný prierez učivom fyziky pre základné školy.

Výučbový softvér je vytvorený podľa platných učebných osnov pre ZŠ a obsahuje odporúčaciu doložku MŠ.

Obsah je prierezom učiva fyziky a obsahuje témy pre:

 1. 6.ročník ZŠ:
 • vlastnosti kvapalín, plynov,
 • vlastnosti pevných látok a telies,
 • hustota pevných látok, kvapalín a plynov,
 • Pascalov zákon,
 • Archimedov zákon.

      2.  Obsah pre 7. ročník ZŠ:

 • teplota,
 • skupenstvá látok a ich zmeny,
 • topenie,
 • tuhnutie,
 • vyparovanie,
 • var,
 • kondenzácia,
 • teplo a využiteľná energia,
 • tepelný stroj.

      3.  Obsah pre 8. ročník ZŠ:

 • svetlo,
 • vlastnosti svetla,
 • odraz,
 • lom,
 • šošovky,
 • optické vlastnosti oka,
 • sila a jej znázornenie,
 • meranie sily, skladanie síl, rovnováha síl,
 • ťažisko,
 • páka,
 • kladka,
 • tlaková sila,
 • tlak,
 • trenie,
 • pokoj a pohyb telesa,
 • trajektória pohybu,
 • rovnomerný a nerovnomerný pohyb.

      4.  Obsah pre 9. ročník ZŠ:

 • magnetické a elektrické vlastnosti látok,
 • elektrický prúd v kovových vodičoch,
 • meranie prúdu a napätia,
 • elektrický odpor vodiča,
 • elektrická práca a príkon,
 • magnetické pole v okolí vodiča,
 • elektromagnet,
 • vedenie elektrického prúdu v kvapalinách a plynoch,
 • elektrolýza.

Dodatočné parametre

Kategória: Fyzika
Druh tovaru: Učebná pomôcka
Stupeň ZŠ: 2
Vyučovací predmet: Fyzika